În căutarea timpului pierdut

În căutarea timpului pierdut

Titlu/Title/Título/Titre: În căutarea timpului pierdut / In search of lost time/ En busca del tiempo perdido / À la recherche du temps perdu Creion/Pencil/Lápiz/Crayon Februarie 2008 – Bruxelles, Belgia © Rudy...
Nașterea timpului

Nașterea timpului

Titlu/Title/Título/Titre: Nașterea timpului / The birth of time / El nascimiento del tiempo / La naissance du temps Creion/Pencil/Lápiz/Crayon Iunie 2008 – Bruxelles, Belgia © Rudy...
Sueños abandonados

Sueños abandonados

Titlu/Title/Título/Titre: Vise abandonate / Abandoned dreams / Sueños abandonados / Rêves abandonnés Creion/Pencil/Lápiz/Crayon Octombrie 2008 – București, România © Rudy...
Mourning over the past

Mourning over the past

Titlu/Title/Título/Titre: Plâns îndoliat pentru trecut / Mourning over the past / Llorando por el pasado / Deuil sur le passé Creion/Pencil/Lápiz/Crayon Noiembrie 2008 – București, România © Rudy...
Timpul primei femei

Timpul primei femei

Titlu/Title/Título/Titre: Timpul primei femei / The time of the first woman / El tiempo de la primera mujer / Le temps de la première femme Creion/Pencil/Lápiz/Crayon Mai 2008 – Bruxelles, Belgia © Rudy...